Nieczystość

Czym jest nieczystość? Jest to coś odwrotnie czystego. Synonim czystości. Czysta jest biel, trochę pobrudzona nie jest już czysta. Dlatego alby komunijne są w kolorze białym, jako znak czystości przed światem, przed Bogiem.

Kiedy mamy nieczyste myśli nie szanujemy siebie i drugiego człowieka. Myśląc w swoich pragnieniach o ludziach sprawiamy, że stają się oni tylko rzeczami. Nie dążymy ich żadnym uczuciem, żadną miłością, tylko pragniemy. W tym momencie odzywa się w nas zwierzęca natura, która nie myśli moralnie. W tym momencie myślimy tylko o naszym pragnieniu, które możemy ostudzić. Nie musimy brnąć dalej.

„Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa.  To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym». ” (Mt 15,17-20)

„Szatan ożenił się z Bezbożnością i miał z nią kilka córek, które powydawał za mąż za ludzi z różnych stanów. Pychę wydał za szlachcica. Skąpstwo, za mieszczanina, a Oszustwo – za kupca. Zazdrość zaś dostała się urzędnikowi. Natomiast najbardziej ulubionej córki o imieniu Nieczystość nie wydał za mąż. Nakazał jej tylko uprawiać nierząd ze wszystkimi, aby jak najwięcej ludzi chwycić w swoje sidła.” (niedziela.pl)

Dzisiejszy świat zachęca do nieczystości seksualnej. Prawie w każdym filmie, w niektórych reklamach, Internecie itp. pokazywane jest człowiekowi, że bardzo ważne w życiu jest zaspokojenie swoich potrzeb. Człowiek pragnie swoją pustkę czymś zapełnić, zabijając w sobie szacunek dla innych ludzi. Zamienia jedną osobę, na drugą. „Rzecz zdobytą, zastępuję nową.”

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” (1Kor 6, 19)

W Jego miłości potrafimy uporządkować siebie i swoje pragnienia.

Umocniona

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *